به گزارش افکارنیوز، با قوت گرفتن احتمال حضور دخیا در رئال، شایعه جدایی کاسیاس نیز قوت گرفت و گزارش‌ها حاکی از پیشنهادات تیم‌هایی مثل آرسنال و چند تیم از لیگ آمریکا بود. همچنین رونالدو نیز در طول چند هفته ی اخیر، به دشت توسط مطبوعات مورد انتقاد قرار گرفته است.

آگوستین عنوان کرد که هواداران رئال، باید منتظر جدایی این دو باشند. او گفت:" فکر میکنم کاسیاس قطعا از تیم جدا خواهد شد و همچنین رونالدو. در این مورد مطمئنم.روز چهارشنبه ی پیش رو، این ها را از اخبار خواهیم شنید."