به گزارش افکارنیوز، بعد از آنکه فولاد در لیگ چهارم با کسب ۶۴ امتیاز از ۳۰ بازی قهرمانی را در مسابقات لیگ به دست آورد، در ادوار بعدی استقلال با ۵۹ امتیاز در ۳۰ بازی سال ۸۴،۶۶ امتیاز در ۳۴ بازی سال ۸۷ و ۶۷ امتیاز در ۳۴ بازی سال ۹۱ به میانگین ۲ امتیاز به ازای هر بازی نرسیدند.


در سال های ۸۸،۸۹ و ۹۰ هم سپاهان با ۶۷،۶۶ و ۶۷ امتیاز به ازای هر بازی میانگین ۲ را به ازای هر بازی نگرفت و سرانجام سایپا یا ۵۶ امتیاز در ۳۰ بازی سال ۸۵، پرسپولیس با ۶۵ امتیاز در ۳۴ بازی سال ۸۶ و فولاد با ۵۷ امتیاز در ۳۰ بازی سال ۹۲، حائز امتیاز نشدند.

برد تراکتور یا نفت که هر ۲ ۵۷ امتیاز هستند، ۲ تیم را به موقعیت مورد اشاره می رساند.