به گزارش افکارنیوز، استقلال تهران در ۱۴ دوره، با ۹ حضور روی پله های اول تا سوم در این عرصه رکورددار است.

۱۳۸۰: پرسپولیس، استقلال و فولاد

۱۳۸۱: سپاهان، پاس و پرسپولیس(دومین بار)

۱۳۸۲ پاس(دومین بار)، استقلال(دومین بار) و فولاد(دومین بار)

۱۳۸۳: فولاد(سومین بار)، ذوب‌آهن و استقلال(سومین بار)

۱۳۸۴: استقلال(چهارمین بار)، پاس(سومین بار) و سایپا

۱۳۸۵: سایپا(دومین بار)، استقلال اهواز و پرسپولیس(سومین بار)

۱۳۸۶: پرسپولیس(چهارمین بار)، سپاهان(دومین بار) و صبا

۱۳۸۷: استقلال(پنجمین بار)، ذوب‌آهن(دومین بار) و مس

۱۳۸۸: سپاهان(سومین بار)، ذوب‌آهن(سومین بار) و استقلال(ششمین بار)

۱۳۸۹: سپاهان(چهارمین بار)، ذوب‌آهن(چهارمین بار) و استقلال(هفتمین بار)

۱۳۹۰: سپاهان(پنجمین بار)، تراکتورسازی و استقلال(هشتمین بار)

۱۳۹۱: استقلال(نهمین بار)، تراکتورسازی(دومین بار) و سپاهان(ششمین بار)
در سال ۱۳۹۲ فولاد (چهارمین بار)، پرسپولیس (پنجمین بار) و نفت اول تا سوم شده اند، تراکتورسازی برای بار سوم و نفت برای دومین بار روی خانه های اول تا سوم جدول لیگ می ایستند.