به گزارشافکارنیوز، پرسپولیس با ۹ و استقلال با ۸ عنوان قهرمانی، پاس را ۵ و سایپا با ۳ قهرمانی، ۴ تیم تهرانی هستند که روی هم ۲۵ بار قهرمان مسابقات فوتبال لیگ شده اند، در این بین در حال حاضر تیم پاس از تهران به همدان و تیم سایپا از تهران به کرج رفته است.

اگر نفتتهران قهرمان شود، پنجمین تهرانی قهرمانی در تاریخ لیگبرتر خواهد بود. در ادوار گذشته استقلال در سال ۴۹/ پرسپولیس در سال۵۰/ پاس در سال ۵۵ و سایپا در سال ۷۲ اولین عنوان قهرمانی خود را در تاریخ لیگ به دست آورده اند.