به گزارش افکارنیوز، بعد از مصدومیت امیر غفور از ناحیه کتف و انگشت دست تمام امید تیم ملی برای حمله به شهرام محمودی بود. بازیکنی که وقتی رالی گره می خورد پاس ها به او ختم می شد و همیشه مطمئن عمل می کرد. اما خبر بد اینکه شهرام محمودی بعد از اولین تمرین تیم ملی در فنلاند با کشیدگی عضله پا رو به رو شده و به همین دلیل تحت نظر پزشک تیم قرار گرفته است. MRI از پای او گرفته شده و باید جواب آن بیاید تا وضعیت شهرام به صورت کلی مشخص شود اما در حال حاضر او با تیم ملی تمرین نمی کند و این موضوع شاید نگران کننده باشد که تیم در حال حاضر دو پشت خط زن مصدوم دارد.