به گزارش افکارنیوز، استقلال بدترین عنوان خود را سال ۱۳۸۶ در لیگ به دست آورده و در مسابقات این سال به عنوان سیزدهم رسید. آبی پوشان در سال ۱۳۸۱ هم عنوان نهم را در مسابقات به دست آوردند. در مابقی سالها استقلال از عنوان پنجم لیگ پایین تر نرفته است.

این درحالی است که پرسپولیس در سال ۱۳۹۰ بدترین عنوان تاریخ خود را با کسب عنوان دوازدهم به دست آورد. پرسپولیس در سال ۱۳۸۴ هم عنوان نهم را در لیگ به دست آورده بود.

عناوین ششم لیگ برای استقلال و هشتم لیگ برای پرسپولیس عناوین محتملی است که ۲ تیم پرسپولیس و استقلال میتوانند به دست بیاورند. اگر اینگونه بشود آن چنان که گفتیم این دو تیم سومین نتیجه سیاه خود را در تاریخ ۱۴ ساله لیگ برتر به دست خواهند آورد.