به گزارشافکارنیوز، دربی ۸۰ از ساعت ۱۷ امروز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد و تماشاگران دو تیم از ساعات ابتدایی امروز کری خوانی با یکدیگر را آغاز کرده اند.

دانلود