به گزارش افکارنیوز، این نمایی است از رختکن تیم های نفت و تراکتورسازی برای قهرمان لیگ. مسابقه ای که تکلیف لیگ را مشخص می کند. این بازیکنان یا با نتیجه پیروزی برای هر کدام از تیم ها، قهرمان را مشخص می کنند یا بازی شان مساوی می شود و شانس قهرمانی را به سپاهانی ها در اصفهان هدیه می دهند.

رختکن تراکتورسازی

رختکن تیم نفت تهران