به گزارشافکارنیوز، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی که طی دو ماه اخیر برای تماشای دیدارهای لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا به ورزشگاه آزادی نرفته است و این انتظار می‌رفت که امروز وی برای تماشای دربی ۸۰ به ورزشگاه برود، باز هم این اتفاق نیافتاد و کی‌روش برای تماشای دربی هم به ورزشگاه آزادی نرفت.

آقاجانیان در این مورد به فارس گفت: در این مورد خبر ندارم که کیروش میآید یا خیر اما بعید میدانم که سرمربی تیم ملی امروز برای تماشای دربی ۸۰ به ورزشگاه بیاید.