راسخون :

فدراسیون بین‌المللی آمار و تاریخ فوتبال جهان روز چهارشنبه تازه‌ترین فهرست سنگربانان جهان که برای مدتی طولانی دروازه خود را بسته نگه داشتند، منتشر کرد.

بر این اساس مرحوم ناصر حجازی، دروازه‌بان دوم قرن آسیا به خاطر اینکه از تاریخ ۲۳/۵ / ۱۹۷۵ تا ۱۲/۱۰ / ۱۹۷۵ به مدت پنج‌ماه و در مدت زمانی بیش از ۸۳۷ دقیقه اجازه ورود توپی به دروازه خود را نداد، در رتبه ۱۳۰ جای گرفت.

در این فهرست احمدرضا عابدزاده، دیگر دروازه‌بان بزرگ تاریخ فوتبال ایران از تاریخ ۱۶/۱۱ / ۱۹۹۵ تا ۷/۱ / ۱۹۹۶ در شرایطی که پس از حضور در استقلال، از دروازه تیم پرسپولیس محافظت می‌کرد، دروازه خود را به روی مهاجمین برای مدت ۸۰۲ دقیقه بسته نگه داشت و پس از توماس تویدل(انگلیس)، خوزه مندوزا(پرو) در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفت.در این فهرست سنگربانان ایرانی چنین جایگاهی کسب کردند:

۱ - بهرام مودت: در سال ۱۹۷۵ به مدت ۴ ماه، رکورد: ۸۴۴ دقیقه، پرسپولیس رتبه ۱۲۴

۲ - مرحوم ناصر حجازی، سال ۱۹۷۵: به مدت ۵ ماه، رکورد: ۸۳۷ دقیقه، استقلال تهران، رتبه: ۱۳۰

۳ - احمدرضا عابدزاده، سال ۱۹۹۵:۴ ماه، رکورد، رکورد: ۸۰۲ دقیقه، پرسپولیس، رتبه ۱۶۰

۴ - رضا قفل‌ساز: سال ۱۹۷۳: به مدت ۴ ماه، رکورد: ۷۵۴ دقیقه، پاس تهران، رتبه ۲۳۵

۵ - آرمناک پطروسیان، سال ۲۰۰۱: به مدت دو ماه، ‌ رکورد: ۷۰۴ دقیقه، عضو سپاهان ایران، رتبه ۳۴۲

۶ - محمدرضا مهربانی، سال ۱۹۹۷: ‌به مدت ۴ ماه، ‌رکورد: ۶۸۵ دقیقه، برق شیراز، رکورد: ۳۸۷

۷ - محمدرضا مهربانی: سال ۱۹۹۲، به مدت ۴ ماه، رکورد: ۶۷۰ دقیقه، برق شیراز، رتبه: ۴۳۵

در این فهرست همچنین رکورد بهترین دروازه‌بان تمام ادوار جهان از لحاظ بیشترین زمانی که اجازه دریافت گلی را نداده، ‌ به جرالدو پریرا دو ماتو، درواز‌ه‌بان دهه هفتاد تیم واسکودوگاما برزیل رسید. وی در مدتی بالغ بر ۱۸۱۶ دقیقه اجازه ورود هیچ توپی را به درون دروازه تیمش را نداد.

پس از او ديابت الباطل، سنگربان تيم اس.س قاهره در دهه هفتاد به مدت ۱۴۴۲ دقيقه از دروازهاش محافظت کرد و اجازه ورود توپ نداد. رده سوم به دني ورليندن، دروازه بان تيم بروژ بلژيک در دهه نود رسيد. وي به مدت ۱۳۹۰ دقيقه همانند همپستيهاي خود عمل کرده است.