به گزارشافکارنیوز،علیرضا منصوریان بعد از پایان بازی نفت تهران و الاهلی عربستان، با دو دستش عدد ۴ را نشان داد تا این شائبه به وجود بیاید که با نزدیک شدن وی به نیمکت استقلال دارد برای هواداران پرسپولیس کری می خواند.

اما خودش می‌گوید منظورش از این کار کری‌خوانی برای پرسپولیسی‌ها نبوده است: «خودم حواسم به همه چیز هست. دو دستم را نشان دادم که شماره ۸ است. من از بچگی که خودم استادیوم می آمدم، آنجا می نشستم و آن جایگاه را خیلی دوست دارم.»

وی افزود: «همان زمان که بازی می‌کردم هم سعی می کردم رفتار خوبی انجام دهم. هیچ وقت نمی‌خواهم رفتاری نشان بدهم که باعثناراحتی هواداران پرسپولیس شوم. ما در بدترین شرایط امتحان خود را مقابل تراکتورسازی پس دادیم اما دیدید که با اینکه قهرمانی را از آنها گرفتیم، ۸۰ هزار نفر مرا تشویق می کردند.»

منصوریان تاکید کرد: «تا زمانی که زنده‌ام رفتاری نمی‌کنم که هوادار حریف ناراحت شود اما همین منصوریان مقابل پرسپولیس وقتی بازی می‌کرد فوتبال محکمی ارائه می‌کرد و با کریم باقری درگیری فیزیکی هم پیدا می‌کرد. با وجود اینکه در دربی وقتی به عنوان بازیکن استقلال با تمام توان بازی می‌کردم ولی هیچ وقت سوهان روح هواداران نمی‌شدم و از این کار خوشم نمی‌آید.»

منصوریان در مورد اینکه این طور تصور میشد با دو دستش عدد ۴ را نشان داده، گفت: نباید چنین برداشتی کنید.