به گزارشافکارنیوز،همان طور که در جریان هستید سوشا مکانی بعد از برد دربی به سمت تماشاگران استقلالی رفت و عدد ۶ را نشان داد تا واکنش حنیف عمران زاده و امیرحسین صادقی را به دنبال داشته باشد. این اتفاق سر و صدای بسیاری بر پا کرد.

آنچه شاید ندانید مربوط به یکی دو روز پیش می شود. مکانی رابطه بسیار خوبی با امیرحسین صادقی داشته و در اردوهای تیم ملی همواره با این مدافع استقلالی دیده می شود.

به تازگی یک دوست مشترک با مکانی تماس گرفته و از وی خواسته است از بزرگ تر خود عذرخواهی کند.

مکانی نیز در جواب این دوست مشترک تاکید کرده کار اشتباهی انجام نداده و این حرکت خیلی عادی بوده و باز هم ممکن است انجام دهد اما به احترام کسوت صادقی اگر لازم بداند به مدافع باتجربه استقلال زنگ می زند تا کینه و کدورتی باقی نماند.