به گزارشافکارنیوز،شیخ احمد الفهد الصباح امروز ساعت ٩ صبح با هواپیمای شخصی وارد فرودگاه امام خمینی شد و با استقبال هیات اجرایی کمیته ملی المپیک روبرو شد.

وی که برای برگزاری اجلاسی به تهران آمده امروز ساعت ١ :٣ در نشستی خبری در هتل آزادی مقابل خبرنگاران قرار می گیرد.