به گزارشافکارنیوز،بختیار رحمانی به منظور انجام تست پزشکی و آمادگی جسمانی به اردوی تیم ملی آمد.

وی که پیش از مصدومیتش در چند مقطع به تیم ملی دعوت شده بود پس از آسیب دیدگی فرصت حضور در میادین را پیدا نکرده بود اما کادر فنی قصد دارد با آگاهی از روند درمان این بازیکن، شرایط او را برای بازگشت به زمین فوتبال بررسی کند.