به گزارش افکارنیوز، محمدرضا خانزاده در خصوص اینکه چرا روز گذشته در رختکن پرسپولیس با مبین میردورقی درگیر شده است، گفت: چه کسی گفته من در درگیری حضور داشته‌ام؟ دو نفر دیگر با هم مشغول دعوا بودند و من به همراه چند بازیکن وارد دعوا شدیم تا آنها را از هم جدا کنیم.

وی ادامه داد: واقعاً در دعوا هیچ نقشی نداشتم و فقط میخواستم آن دو نفر را از هم جدا کنم. نمیدانم چرا برای من حاشیهسازی میکنند.