به گزارشافکارنیوز، شب گذشته در اتفاقی غیر منتظره سه تن از مدیران باشگاه فولاد خوزستان یعنی رئیس هیات مدیره، سیف الله دهکردی مدیرعامل و معاون او از سمتهای خود استعفا کردند. دلیل استعفای آنها هنوز مشخص نیست اما گفته میشود به دلیل مسائل مالی و عدم حمایت از استان این تصمیم گرفته شده است اما قطعا در آیندهای نزدیک دلیل این تصمیم مشخص میشود.