به گزارش افکارنیوز، متن رای اعلامی از سوی کمیته انضباطی به این شرح است:

گزارش دپارتمان های بین الملل و نقل فدراسیون نقل و انتقالات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران، حاکی است که مارتین کایونگو موتومبا بازیکن فوتبال تبعه سوئد در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۱۱(۲ مارچ ۲۰۱۵) قراردادی به مدت نیم فصل با باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن ایران منعقد کرده است که توضیحات آن به این شرح است:
۱ - باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن ایران در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۱۳(۴ مارچ ۲۰۱۵) برای این بازیکن درخواست صدور ITC کرده است.

۲ - فدراسیون فوتبال ترکیه، در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۱۴(۵ مارچ ۲۰۱۵) درخواست صدور ITC بازیکن مذکور را مردود و اعلام کرد که این بازیکن با باشگاه اردو اسپورت ترکیه قرارداد دارد.

۳ - باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن ایران، مجدداً در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۱۵(۶ مارچ ۲۰۱۵) برای دومین بار از فدراسیون فوتبال ترکیه درخواست کرد ITC این بازیکن را صادر کند.

۴ - فدراسیون فوتبال ترکیه نیز در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۲۰(۱۱ مارچ ۲۰۱۵) با صدور ITC وی موافقت کرده و اعلام کرد که این بازیکن قرارداد خود با باشگاه ورزشی اردو اسپرت ترکیه را در تاریخ ۹۳/۱۰ / ۷(۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) فسخ کرده است.

۵ - با صدور ITC، بازیکن اجازه فعالیت و شرکت در مسابقات تیم راه آهن ایران را دریافت کرد.
۶ - سپس با توجه به اطلاع روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران مبنی بر این که موتومبا در تاریخی بعد از ۹۳/۱۰ / ۷(۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) یعنی تاریخ اعلام شده برای فسخ قرارداد، برای باشگاه ورزشی اردو اسپرت ترکیه به میدان رفته است که این موضوع طی نامه الکترونیک از فدراسیون فوتبال ترکیه استعلام شد.
۷ - فدراسیون فوتبال ترکیه نیز در پاسخ به استعلام فدراسیون فوتبال ایران، اعلام داشت که مارتین کایونگو موتومبا در تاریخ ۹۳/۱۱ / ۱۱(۳۱ ژانویه ۲۰۱۵) آخرین مسابقه خود را برای باشگاه ورزشی اردو اسپرت ترکیه انجام داده است و از نظر فدراسیون فوتبال ترکیه قرارداد این بازیکن در تاریخ ۹۳/۱۲ / ۱۴(۵ مارچ ۲۰۱۵) فسخ شده است.
با وصول آخرین نامه از فدراسیون فوتبال ترکیه، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران دستور موقت برای محرومیت مارتین کایونگو موتومبا از بازی کردن در مسابقات اخیر تیم راه آهن را صادر کرد. در نهایت چون معلوم شد که مدارک ارائه شده توسط بازیکن مذکور خلاف واقع بوده و پس از بررسی موضوع و با توجه به اینکه دفاعیات بازیکن مذکور و وکیل وی در جلسات رسیدگی نیز مستند و مستدل نبوده است کمیته انضباطی مدارک ارائه شده توسط بازیکن مذکور را از مصادیق استفاده متقلبانه از اسناد و مدارک دانسته و اعلام کرد که:
الف) تخلف مارتین کایونگو موتومبا به جهت تقلب در استفاده از نامه فسخ قرارداد مورخ ۹۳/۱۰ / ۷(۲۸ دسامبر ۲۰۱۴) برای استفاده از مقررات مربوط به بازیکنان آزاد سهمیه فیفا، محرز است و کمیته انضباطی به استناد بند ۳ ماده ۷۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال ایران و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۱ آیین نامه انضباطی فیفا، رأی به محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ ریال به عنوان جریمه نقدی و محرومیت از شش مسابقه را صادر و اعلام کرد و با توجه به صدور رأی از دستور موقت صادر شده نیز رفع اثر به عمل می آید.
ب) در خصوص تخلفات احتمالی، فدراسیون فوتبال ترکیه و باشگاه ورزشی اردو اسپرت ترکیه، موضوع به اطلاع فیفا رسانده می شود تا طبق مقررات اتخاذ تصمیم شود.
ج) با توجه به اینکه باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن پس از اخذ مجوز رسمی از فدراسیون فوتبال ترکیه و ثبت نام قانونی مارتین کایونگو موتومبا در تشکیلات فوتبالی ایران از وجود آن بازیکن استفاده کرده است لذا این باشگاه از نظر این کمیته انضباطی مرتکب تخلفی نشده و قطع نظر از اینکه شکایت اولیه باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان به شماره ۹۴۴۰۰۱۱۷ مورخ ۹۴/۲ / ۲۱ و مکاتبات بعدی در تاریخ های ۲۲ و ۲۷ و ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری نیز بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت گرفته، لیکن چون باشگاه شاکی هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر اطلاع مسئولین باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن از خلاف واقع بودن مدارک بازیکن خارجی را ارایه نکرده است، کمیته انضباطی مستنداً به بند ۸ ماده ۳۹ آیین نامه انضباطی شکایت باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان را نیز مردود اعلام می نماید.
این رأی در خصوص بند الف قابل تج