به گزارش افکارنیوز، این در حالی است که او از روزهای اوج فاصله گرفته و آخرین بازی که به ‌صورت رسمی فوتبال بازی کرد، در تیم دسته‌دومی خونه به خونه بابل بود. با این حال نیکبخت همچنان می‌خواهد فوتبال بازی کند و خبر خداحافظی‌اش را تکذیب می‌کند.

بازيكن اسبق تيمملي ميگويد: من هيچ برنامهاي براي خداحافظي از فوتبال ندارم. متأسفانه بعضيها خبر دروغ منتشر ميكنند، من خودم زبان دارم و اگر بخواهم خداحافظي كنم، خيلي راحت اين موضوع را عنوان ميكنم. من همچنان تمريناتم را ادامه ميدهم تا شرايط حضور دوبارهام در ليگبرتر فراهم شود. اين توانايي را در خودم ميبينم كه همچنان فوتبال بازي كنم.