به گزارش افکارنیوز، دوید کامرون همچنین با بیان این که نگرانیهای پوتین را درک نمیکند افزود: ما باید نگران کثیفی و ناپاکی در فوتبال باشیم و از بلاتر با صدای بلند بپرسیم که چرا قطر و روسیه میزبان جام جهانی شدهاند؟