به گزارش افکارنیوز، بازار شایعه داغ است و تا ساعتی دیگر تکلیف ریاست فیفا برای دوره ۴ ساله بعدی روشن خواهد شد اما تکلیف انسانیت و صلح هرگز در مجال کنگره شماره ۶۵ فیفا روشن نخواهد شد. انسانیتی که این بار در ردای پرچم فلسطین در دست مدافعان حقوق بشر خودنمایی کرد و از سالن فیفا اخراج شد. این انسانیت اخراج شده در بیرون از سالن زوریخ نیز سکوت نکرد و همچنان بر سر بیش از یک قرن، سیاهی و فساد اخلاقی و فساد مالی فوتبال فریاد می زد تا اینکه یک شایعه بهانه لازم برای هجوم نیروهای امنیتی به معترضان را فراهم کرد؛ شایعه بمب گذاری در ساختمان فیفا.

معمولا نیروهای امنیتی برای تایید یک شایعه تا سطح بمب گذاری حداقل دو روز کاری وقت درخواست می کنند و این بار پلیس سوئیس تنها پس از ۱۰ دقیقه از تولید شایعه، دریافت هشدار بمب گذاری را تایید و حتی از رویت بمب نیز خبر داد.

این شایعه صحت داشته باشد یا خیر، به هر حال به جنگ روانی علیه صلح طلبان و فعالان ضد جنگ و هواداران فلسطین مظلوم دامن زد.

اینک تحلیل های شتاب زده نزد رسانه های غربی تا حدود زیادی قابل پیش بینی است، مربوط دانستن این بمب گذاری با پرچمهای فلسطین داخل سالن، مذبوحانه ترین و مضحک ترین تحلیلی است که هر چند خواننده آگاه و خبرنگار مستقل را فریب نخواهد داد اما تاثیرش را در اذهان عمومی خواهد گذاشت.