به گزارشافکارنیوز، علی کفاشیان که به نمایندگی از فدراسیون فوتبال کشورمان راهی سوئیس شده، ‌امروز رای خود را در انتخاب رئیس ۴ سال آینده این سازمان به صندوق انداخت.

وی در ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه به وقت تهران بعد از آنکه جروم والکه، دبیر فیفا نام ایران را اعلام کرد، در اتاق شماره یک مخصوص رای‌گیری حضور یافت و با دریافت برگه، ‌رای خود را به صندوق انداخت.

در این انتخابات سپ بلاتر، رئیس کنونی فیفا و علی بن الحسین اردنی با یکدیگر به رقابت می پردازند.