به گزارش افکارنیوز، در تمرین روز گذشته، حمزه زرینی هنگام دفاع و فرود آمدن، توپ زیر پایش رفت و موجب مصدومیت این بازیکن از ناحیه آشیل پا شد.

به گفته دکتر افروزی، پزشک تیم ملی این مصدومیت تا حدودی جزئی است و به زودی برطرف خواهد شد.