به گزارشافکارنیوز، علی کفاشیان تنها ۱۰ روز قبل بود که در تهران و با هزینه دولتی کمیته ملی المپیک ایران توانست وزنی بیشتر در انتخابات فیفا پیدا کند. رئیس فدراسیون ایران در جو زدگی ورزش کشور برای ملاقات با رئیس کویتی کمیته المپیک آسیا توانست از هزینه هایی که دولت برای این بازی ها پرداخت، میزبان ۱۵ کشوری باشد که باید قول نهایی شان را می دادند که قرار است به بلاتر رای بدهند و این قول را دادند. کفاشیان در تهران توانست لیدر منطقه ای برای ۱۵ رای قطعی به بلاتر باشد، این آرا به اضافه تک رای خودش، یعنی ۱۶ رای در کیسه بلاتر. بلاتر که در روز انتخاب ۱۳۳ رای آورد. این یعنی کفاشیان تقریبا چیزی نزدیک به ۱۳ درصد آرای پیرمرد سوییسی را برایش جمع کرده و این ارتباط تنگاتنگ است که سبب می شود رئیس نایینی فوتبال ایران، اولین نفری باشد که سعی می کند به صورت رسمی برای بلاتر پیام تبریک بفرستد.