فدراسیون بین المللی فوتبال با بحران جدیدی روبروست. ۷نفر از مدیران این فدراسیون از جمله معاون فیفا و رئیس کنفدراسیون کونکاکاف به درخواست وزارت دادگستری آمریکا توسط پلیس سوئیس در زوریخ دستگیر شده اند.

کد خبر: 419106