به گزارش افکارنیوز، سایت کانون مربیان فوتبال ایران گزارش داد، قلب محمد مایلیکهن که از دیروز به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، جراحی شد. سرمربی و بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران بعد از انجام عمل آنژیوگرافی و یک ساعت ریکاوری به بخش عمومی منتقل شد. پزشکان معالج، حال عمومی وی را خوب ارزیابی کردند