به گزارش افکارنیوز، پنج گزینه داخلی استقلال قرار شده تا پایان روز یکشنبه برنامههایشان را به باشگاه استقلال ارائه دهند و در این میان فیروز کریمی ظاهرا امروز برنامههایش را به آبیپوشان داده. در بین ۵ گزینه مطرح شده برای استقلال ظاهرا شانس علیرضا منصوریان از ۴ گزینه دیگر خیلی بیشتر است و اولویت آبیپوشان روی اوست. به عبارت دیگر اگر منصوریان قبول کند هدایت استقلال را بر عهده بگیرد، کار به بررسی برنامه سایر مربیان نخواهد کشید اما در صورتی که منصوریان ترجیح بدهد که کارش را با نفت تهران ادامه بدهد، جواد زرینچه از شانس بیشتری نسبت به سه گزینه دیگر برای هدایت استقلال برخوردار است. مربی فصل گذشته استقلال در طول فصل گذشته هم یکی، دو بار نامش به عنوان جانشین قلعهنویی در اواسط لیگ مطرح شد اما حالا او از گزینههای جدی مربیگری استقلال است. از طرفی دیگر در صورتی که زرینچه هدایت استقلال را بر عهده بگیرد، این احتمال وجود دارد که مجیدی دستیار او در استقلال شود.