در اين جلسه مقرر گرديد، به زودي بخش اول پروژه به انجام برسد كه اين بخش شامل ساخت سكوها به گنجايش ۳۰۰۰نفر و ساختمان اداري باشگاه و همچنين زمين چمن خواهد بود.

همچنین مدیریت باشگاه استقلال با پیمانکار پارک ارم جلسه‌ای برگزار کرد و مقرر شد که پیمانکار همچون گذشته امور مربوط به ساخت کمپ را ادامه بدهد.