به گزارشافکارنیوز، محسن بنگر در روزهای گذشته به اتفاق فیزیوتراپ این تیم در بیمارستان آتیه توسط دکتر رازی تحت معاینه قرار گرفت. بعد از این معاینه نه تنها گزینه جراحی رد شد بلکه اعلام شد روند درمانی این بازیکن خوب پیش می‌رود و پای او دیگر نیازی به فیکس شدن یا آتل ندارد و با کاهش درد، به زودی می‌تواند تمرینات را آغاز کند.

این در حالی است که مهرداد کفشگری دیگر بازیکن مصدومش پرسپولیس نیز دوران مصدومیت را پشت‌سر گذاشته است و مشکلی برای شرکت در تمرینات تیمش ندارد.