به گزارشافکارنیوز، این اتفاق دقایقی پیش از پایان نیمه نخست دیدار فینال کوپا آمریکا رخ داد. پیش از صحنه درگیری، هواداران شیلی، الفاظ رکیکی را نسبت به لیونل مسی بیان کردند و این اتفاق باعثوقوع درگیری فیزیکی شد.

بلافاصله پس از این اتفاق،نیروهای پلیس وارد عمل شدند و خانواده مسی را به یک کابین بردند تا آنها از تلویزیون تماشاگر بازی شوند.