به گزارش افکارنیوز، پس از آنکه برانکو، اعلام کرد حسینی جایی در لیستش ندارد، این استقلالیها بودند که دنبال جذب این مدافع مستحکم افتادند. هرچند مظلومی ابتدا میگفت بازیکن پرسپولیسی نمیخواهد، اما نظری در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد:در لیستي كه مظلومي به ما داده بود نام سید جلال حسینی دیده میشد با این وجود کمیته نقلوانتقالات استقلال مدافعان دیگری جذب کرد و مدعیاست که با حسینی تماس گرفتهاند و او سر قرار حاضر نشده است. حال معلوم نیست این هم یکی دیگر از حرفهای متناقض استقلالیها در این رابطهبوده، یا واقعا سیدجلال آبیها را سر کار گذاشته است.