به گزارش افکارنیوز، در حال حاضر خداداد عزیزی گزینه اصلی مدیران پدیده برای سرمربیگری است.

با توجه به شرایط مالی پدیده، بعید است فردی غیر از خداداد که دلسوز تیم های استانش است، قبول کند روی نیمکت این تیم بنشیند.

البته سرمربیگری خداداد عزیزی در این تیم قطعی نیست و باید منتظر ماند تا مدیران پدیده تصمیم نهایی خود را در این رابطه اتخاذ کنند.