به گزارش افکارنیوز، رونالدو معتقد است که دو خبرنگار حاضر در کنفرانس خبری، می‌خواهند او را احمق جلوه دهند. رونالدو در حال پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آینده راموس بود که مشاور رسانه ای اش به او توضیحاتی داد.

رونالدو پس از صحبت با مشاور رسانهای اش عنوان کرد:" من روی چیزی تاکید ندارم. او به من میگوید که اینجا را ترک کنم. شما دوست دارید که من دوستانه نباشم؟ این شما دو خبرنگار هستید که باید اینجا را ترک کنید. این صحبتها و کارها باعث شده من پیش مردم احمق به نظر بیایم."