به گزارش افکارنیوز، علی اکبر محمدزاده درباره عکس یادگاری برخی پیشکسوتان با خواننده خارج نشین اظهار داشت: من ایران نیستم و از جزییات ماجرا اطلاع ندارم. از سوی دیگر آن پیشکسوتان هم هنوز به ایران برنگشته اند. باید تا بازگشت افراد موردنظر از سفر صبر کنیم و پس از تشکیل جلسه دراین‌باره نظر دهیم. چون هنوز چیزی قطعی نشده است. از بازگشت همه مسافران از کانادا، بحثو بررسی لازم صورت می‌گیرد و در صورت لزوم حکم داده خواهد شد.

وی افزود: به من گفتهاند این دوستان با یکی از خوانندههایی عکس گرفتهاند که سابقه خواندن ترانههایی ضدنظام نیز داشته است. قطعا آنها باید به کمیته اخلاق بیایند و توضیح بدهند که انگیزهشان از این کار چه بوده است؟ شاید اصلا آن خواننده نزد پیشکسوتان آمده. از قرار معلوم مکانی هم که چنین عکسی گرفته شده، مکان بدی نیست. اینها چیزهایی است که باید بررسی شود.