به گزارش افکارنیوز، بايد دور دوستان منشورياش را خط بكشد تا هر روز آمادهتر از ديروز شود. به همين دليل منصوريان در اولين تمرين پيام با نفت به او هشدار داد دور تتل متل را خط بكشد و حالا پيام ديگر نه در تمرين خميازه ميكشد و نه با دوستان منشورياش رفتوآمد دارد. البته پيام براي اينكه نشان دهد هنوز به رنگ قرمز وابستگي خاصي دارد، در تمرينات نفت با پيراهن قرمز شركت ميكند و در كنار سرمربي و مربيان استقلالي اين تيم عكس يادگاري ميگيرد.