به گزارش افکارنیوز، محسن مسلمان را شاید بتوان پدیده اظهار نظرها و چرخش های متناقض معرفی کرد. او که نیم فصل برای پرسپولیس بازی کرده و مجددا به ذوب آهن بازگشته بود، در بسیاری از عکس های تمرینات پرسپولیس با عدد شش حضور داشت.

در چرخشی عجیب اما مسلمان در تعطیلات نیم فصل به استقلال نزدیک شد و مدعی شد که خود و خانواده اش همواره استقلالی بوده اند. موضوعی که سبب بروز اختلاف او با رفیق دیرینه اش پیام صادقیان شد و کار به قهر و پست های اینستاگرامی هم رسید.

اتفاقات روزگار اما مسلمان را دوباره به پرسپولیس نزدیک کرده است و حال شاید مرور عکس های زیر از مطبوعات مختلف و صفحات اجتماعی منتسب به مسلمان خالی از لطف نباشد.