به گزارشافکارنیوز،علی دایی که بازیکنانی چون رضا حقیقی، محمد عباس زاده، قاسم دهنوی و سازمان آقازمانی را که سابقه حضور در پرسپولیس و شاگردی اش را دارند به خدمت گرفته است از حاشیه های احتمالی حضور آنها در صبا و واکنش پرسپولیسی ها نگران است.

از این رو دایی این نفرات را جمع کرده و به آنها تذکر داده است که در تیم صبا صحبتی از پرسپولیس به میان نیاوردند و برای این تیم کری نخوانند.

سرمربی صبا تاکید کرده در صورت تخطی بازیکنان از این مسئله با آنها برخورد کرده و آنها را جریمه یا محروم خواهد کرد.