به گزارش افکارخبر، در پی تکرار نمایش ضعیف ایمان صادقی درون دروازه پرسپولیس، خبر آمد که برانکو ایوانکوویچ به هیچ وجه ایمان صادقی را نمی خواست و یک دلال که در وزارت ورزش هم رفت و آمد دارد، این دورازه بان را به پرسپولیس تحمیل کرد.

گویا برانکو ابتدا طالب لو و پس از آن سعید ابراهیم پور، دروازه بان نساجی را می خواست که وحید جواب منفی داد و باشگاه هم نتوانست ابراهیم پور را جذب کند.اما حالا بشنوید از این مدیر برنامه فعال که در یک محفل خصوصی مدعی شد: «چه کسی گفته من صادقی را به پرسپولیس تحمیل کردم؟ گزینه پیشنهادی من به برانکو محسن فروزان بود و این دروازه بان را راضی کرده بودم به پرسپولیس برود اما برانکو او را نخواست و گفت فروزان اگر بعد از هفته سوم ذخیره سوشا شود، حاشیه درست می کند.»وی اضافه کرد: در آن شرایط هیچ کس جز صادقی نمانده بود و باشگاه چاره ای جز جذب صادقی نداشت.