به گزارش افکارخبر، مومنی که سال ۱۳۷۴، درست ۲۰ سال قبل با پلی اکریل آقای گل لیگ شده است می‌ گوید پرسپولیس با وجود ۲ باختی که داشته است از حیثتیمی، بهتر کار کرده و تیم تر است و در بازی های آتی نتیجه می‌ گیرد اما استقلال با وجود ۲ بردش فاقد آهنگ تیمی است و بازیکنانش عامل نتیجه گیری این تیم شده است.

مومنی اضافه می کند: این تیم امسال پرسپولیس اگر بازیکنی رهبر و توانا در بازی سازی داشت، نتیجه می گرفت، هادی نوروزی علیرغم تلاش زیاد، چنین توانایی را ندارد اما کمال کامیابینیا در صورت برگشت نوراللهی و کفشگری می تواند یک خط جلو رفته و پلی میکر سرخپوشان شود.