به گزارش افکارخبر، علی نظری جویباری در صفحه اینستاگرام‌اش به جلسه امروز با جاسم کرار اشاره کرد.

وی در این پیام نوشت: امروز جلسه با کرار بسیار رضایت بخش بود او از خواسته‌اش کوتاه آمد البته نه در همه موارد، دربعضی از بندها بطور شفاف و کامل توافق شد تا دیگر حاشیه‌ای دنبال تیم نباشد.

در چند روز گذشته کش‌مکش زیادی بین جاسم کرار و باشگاه‌ استقلال بر سر مسائل مالی پیش آمده بود.