به گزارش افکارخبر، مهدی تارتار در خصوص استعفایش از باشگاه صبا اظهار داشت: بحثاستعفا مطرح نبوده من پیش از این با باشگاه صبا قرارداد داشتم و قرار بود طبق همان مبلغ در باشگاه بمانم من حتی حاضر شدم به خاطر علی دایی ۳۰ درصد از مبلغ گذشته را کم کنم اما مالک جدید این شرایط را نپذیرفت و من هم به دلیل اینکه فکر کردم شأنم حفظ نشده از این تیم جدا شدم.

وی افزود: ما از قرارداد سال گذشته تنها ۲۰ درصد را دریافت کرده‌ایم و با توجه به اینکه امسال هم قرارداد داشتم این موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنم تا به حق و حقوقم برسم.

مربی سابق صبا تأکید کرد: فکر می‌کنم مالک باشگاه ورزشی نیست و اگر هم دوستان ورزشی دارد تجربه‌ای در فوتبال ندارد که دست به چنین رفتارهایی می‌زند. به هر حال شأن و شخصیت من حفظ نشد و من هم از این تیم جدا شدم.

تارتار در خصوص اینکه آیا از تیمی پیشنهاد دارد یا خیر، گفت: از تیمهای لیگ یکی پیشنهاد داشتهام اما به آنها جواب منفی دادهام هماکنون هم از تیمی پیشنهاد ندارم. جا دارد که از علی دایی تشکر کنم اما شرایط پیش نیامد که در کنار او کار کنم.