به گزارشافکارخبر،نشست خبری دیدار ستارگان جهان با ستارگان ایران دیروز برگزار شد که در حاشیه آن یک قطعه بلیط این مسابقه، به قیمت ۵ میلیون تومان به فروش رسید.

این طرح، برای کمک به بیماران ام. اس است و قرار است تعداد بیشتری از این بلیط‌ها به صورت نمادین با قیمت پیشنهادی طرفداران و افراد خیر فروخته شود تا پول آن به بیماران ام. اسی برسد.

شخصی که این بلیط را خرید، دکتر جمالیان، از پزشکان مطرح تهران بود.