به گزارشافکارخبر،فخرالدینی که فصل گذشته در یک نظرسنجی مشکوک به عنوان بهترین بازیکن فصل آبی پوشان انتخاب شد، در بازی با استقلال اهواز برای اولین بار در ترکیب اصلی تیم مظلومی قرار گرفت تا جای خرسندنیا را بگیرد. او در بازی با استقلال اهواز عملکرد درخشانی نداشت و از آن مهم تر اینکه یک فرصت طلایی را هم از دست داد. بهترین بازیکن استقلال در فصل گذشته (!) در دقایق پایانی بازی اهواز توپ را از روی خط دروازه حریف به بیرون زد تا یک شاهکار در اولین گام خلق کرده باشد.