به گزارش افکارخبر، پرسپولیس برابر ذوب آهن و یک نیمه از بازی برابر پدیده خود بود، بلد ۱۰ فرصت گل هم ایجاد کرد اما وقتی مهاجمی نتواند گل بزند یعنی اینکه تیم ضعف دارد و توان گل کردن موقعیت های گلش را ندارد. مگر به مالکیت توپ و ایجاد فرصت گل و زدن گل و پنالتی گرفتن، امتیاز می دهد؛ کلهر برای بازی پرسپولیس و فولاد هم نظری ویژه دارد … مساوی در حال حاضر به درد پرسپولیس و برانکو نمی خورد.

این تیم فقط برد می خواهد و برای پیروزی باید تیم را تهاجمی نسبت و به جای ۱ـ۳ـ۲ـ۴ باید از سیستم تیمی ۲ـ۴ـ۴ لوزی بهره برد، من اعتقاد دارم در غیاب بنگر، نورمحمدی جایش به زمین برود و از عالیشاه در دفاع چپ و رضائیان در دفاع راست، کامیابی نیا، احمد نوراللهی، هادی نوروزی و فرشاد احمدزاده در خط میانی و طارمی و علیپور در خط حمله استفاده شود، قبلا عالیشاه با حضور در دفاع کنار به تیم راه آهن کمک زیادی کرده بود.