به گزارش افکارخبر، شاهرخ سبک دست در مورد اینکه گفته می شود با اجرایی شدن قول های او بهرام امیری و علی نظری جویباری دو معاون باشگاه از قهر بیرون آمدند و به باشگاه بازگشتند اظهار داشت: واقعا من نمی دانم در باشگاه حرفه ای قهر چه معنی می دهد؟ من قولی به کسی نداده بودم و نیازی هم ندارم قول بدهم. من موظف هستم تعهداتم را اجرایی کنم که تا الان بیشتر از تعهداتم عمل کرده ام.

وی افزود: من نه جلسه ای با کسی داشتم و برای انجام کارهایم هم به کسی قولی نداده ام.