به گزارش افکارخبر، خسرو حیدری که میهمان این هفته برنامه نود بود، سخنانش را با یک انتقاد غیرمستقیم از قلعه‌نویی شروع کرد: «خوشبختانه من امسال می‌توانم جایم را عوض کنم و اوضاع خیلی خوب شده، اما پارسال چنین شرایطی وجود نداشت.»

بعدتر ویدیویی از حنیف عمرانزاده پخش شد که وی در آن با خنده از خسرو میپرسید: شما بگو چرا پارسال سانترهایت به محوطه شش قدم هم نمیرسید؟ به هر حال همه میدانند که پارسال خسرو بسیار ضعیفتر از استانداردهای خودش ظاهر شد. چیزی که در این قسمت از برنامه نود آزاردهنده به نظر میرسید، قوت گرفتن این احتمال بود که برخی از بازیکنان استقلال سال گذشته با همه توان برای آبیها کار نمیکردند. کاش اینطور نبوده باشد.