به گزارش افکارخبر، آنجا که حضور اسکندر کوتی، ‌گزارشگر باسابقه فوتبال در برنامه خندوانه با شیطنت رامبد جوان برای درخواست از فردوسی‌پور جهت حضور در برنامه‌اش همراه شد، کوتی یک جمله جالب بر زبان آورد. او از پیشنهاد یک میلیاردی یک شرکت به عادل برای اجرای مراسم جشن ۴, ٥ ساعته و رد این پیشنهاد توسط تهیه‌کننده برنامه ٩ خبر داد. موضوعی که حاشیه‌های زیادی را در پی داشت؛ خیلی‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کوتی تاختند و او را سرزنش کردند. ظاهرا با عقل خیلی از مخاطبان خندوانه جور درنمی‌آمد که اولا کسی حاضر شده باشد چنین پیشنهادی به عادل بدهد و ثانیا او آن را نپذیرد.

کوتي اما همچنان پاي حرفش ايستاده است. او ميگويد: هرکس هرطور ميخواهد فکر کند. من نميتوانم نام شرکتي که به عادل فردوسيپور پيشنهاد داده را بيان کنم اما اينهايي که چنين مسالهاي را باور ندارند و مرا دروغگو خطاب ميکنند، دشمن فردوسيپور هستند. امتحانش مجاني است. يک شرکت ديگر به عادل پيشنهاد بدهد، ببينيد آيا قبول ميکند يا خير!