به گزارشافکارخبر، روز گذشته بهتاش فریبا صحبت از این کرد که شرایط تغذیه بازیکنان در تمرین استقلال خوب نیست و این مسئله برای تیم بزرگی مثل استقلال نمی تواند مناسب باشد.

شاید یکی از دلایلی که باعثمی شود چنین شرایطی در تیمی مثل استقلال پیش بیاید مسئله پول باشد وگرنه تیمی مثل استقلال که کادر پزشکی مجربی در اختیار دارد نمی تواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد.

شاید مثل همیشه انگشت اتهام به سمت شاهرخ سبک دست باشد. کسی که مسئول اسپانسرینگ استقلال است و این روزها او بیش از هر کسی باید در مورد مسائل مالی باشگاه صحبت کند.

او در مورد شرایط تغذیه بازیکنان در تمرین به خبرنگار ورزشی فارس اظهار داشت: من نمی‌توانم قبول کنم که شرایط تغذیه بازیکنان به خاطر پول دچار مشکل است. ما پزشکانی داریم که به این مسئله خیلی اهمیت می دهند و اگر موردی بود حتما به باشگاه اطلاع می دادند. شاید در یک روز به خصوص مسئول تهیه تغذیه بازیکنان تنخواه نداشته یا مشکل دیگری پیش آمده باشد.

وی افزود: نهایت هزینه تغذیه بازیکنان در تمرین در طول یک فصل شاید ۲۰۰ میلیون تومان باشد و چنین هزینه ای برای باشگاه نمی تواند این قدر سنگین باشد که بخواهد کم بگذارد. من تاکید می کنم که باشگاه استقلال نیازمند ساختار نظارتی و کنترلی در مباحث مالی است و اگر برنامه ریزی درستی برای مسائل مالی باشد مشکلات تیم کمتر می شود.