به گزارش افکارخبر، طبق قانون اولین کاری که هیات مدیره و مدیران جدید یک شرکت انجام می‌دهند تا امضاهایشان رسمیت داشته باشد، ثبت اسامی در «ثبت شرکت‌ها» است.

در واقع اگر اعضای جدید هیات مدیره و مدیر عامل این کار را فراموش کنند یا انجامش ندهند عملا تمامی امضاهای آنها از دید قانون تجارت غیر قانونی است. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد پس از تغییر اسامی هیات مدیره استقلال و مدیر‌عامل که دوسال قبل اتفاق افتاد و احکام مدیران جدید استقلال از سوی وزارت ورزش اعلام شد تاکنون این ثبت اسامی صورت نگرفته و عملا تمامی تصمیمات و دخل و خرج های استقلال غیرقانونی بوده است.

ظاهرا در استقلال از دید شرکت های رسمی هنوز فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال است و می تواند به جای مدیر عامل زیر اوراق رسمی را امضا کند! این اتفاق عجیبی است که استقلالی‌ها تاکنون به آن رسیدگی نکرده‌اند و تغییرات را به سازمان مربوطه اعلام نکرده‌اند.

این مهم وقتی با اهمیتتر میشود که بدانیم از دید فیفا و کنفدراسیون آسیا باشگاهها شرکتهای خصوصی هستند نه اداره دولتی. مسئولان استققلال باید هر چه سریعتر تغییرات دوسال قبل را در ارگان مربوطه به ثبت برساند تا با بازرسان و حساب و کتاب های آتی به مشکلات قانونی برخورد نکند.