به گزارشافکارخبر،قاسم حدادی‌فر که مدت‌هاست دچار مصدومیت شده و از ابتدای این فصل نتوانسته برای تیم فوتبال ذوب آهن بازی کند احتمال دارد برای مداوا از سوی باشگاه ذوب آهن به آلمان اعزام شود.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب اهن در گفتو گو با فارس با تأیید این خبر گفت: پزشک معالج حدادی فر به ما امیدواری داده حدادیفر بتواند در هفته ششم برای ما بازی کند با این حال اگر مداوای او در ایران به نتیجه نرسم من کارهای اعزام او را برای سفر به آلمان و پیگیری مداوایش انجام دادهام زیرا حدادیفر یک سرمایه گرانبها برای باشگاه ذوب آهن است.