به گزارشافکارخبر،جلسه هماهنگی سرپرستان تیم‌های ایران و گوام راس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه در سالن اجتماعات آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود.

همچنین ساعت ۱۶ روز یازدهم شهریورماه کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی گوام و راس ساعت ۱۶:۳۰ نیز کنفرانس مطبوعاتی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آکادمی ملی فوتبال برگزار میشود.